Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. PŘEHLED OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecné pokyny

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů pod tímto textem.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování dat na těmto webových stránkách provádí provozovatel webu. Jeho kontaktní údaje najdete v impresu této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Jednak jsou Vaše údaje shromažďovány tak, že nám je sdělíte. Mohou to být například údaje, která zadáte do kontaktního formuláře.

Naše IT systémy automaticky shromažďují další údaje, když navštívíte webové stránky. Jedná se především o technická data (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo doba návštěvy stránky). Tato data se zaznamenávají automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu používáme vaše údaje?

Část údajů se shromažďuje, abychom zajistili bezchybné poskytování webových stránek. Jiná data lze použít k analýze chování uživatelů.

Jaká práva k vašim údajům máte?

Kdykoliv máte právo bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v impresu. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek lze statisticky vyhodnotit vaše chování při surfování na internetu. To se děje především pomocí cookies a tzv. analytických programů. Vaše chování při surfování na internetu je obvykle analyzováno anonymně; chování při surfování na internetu nelze vysledovat zpět k vám. Proti této analýze můžete podat odpor nebo jí zabránit nepoužitím určitých nástrojů. Podrobnosti naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Moduly a analytické nástroje třetích stran“.

Proti této analýze můžete vznést námitku. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů budete informováni o možnostech námitek.

2. OBECNÉ POZNÁMKY A POVINNÉ INFORMACE

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje. pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se toto provádí.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Není možné údaje zcela chránit před přístupem třetích stran.

Informace o odpovědném subjektu

Odpovědným subjektem pro zpracování dat na této webové stránce je:

aigner business solutions GmbH
Goldener Steig 42
94116 Hutthurm

Telefon: +49 (0) 8505 91927 – 0
E-mail: andreas.ofner@aigner-business-solutions.com

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování osobních údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí nám neformální oznámení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedená před odvoláním zůstává odvoláním nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu. Příslušným dozorčím orgánem pro otázky ochrany údajů je zemský zmocněnec pro ochranu osobních údajů ve spolkové zemi, ve které sídlí naše společnost. Seznam zmocněnců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo splnění smlouvy, byla předána vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovateli webových stránek zasíláte, používá tento web šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení můžete rozpoznat tak, že se řádek adresy v prohlížeči mění z “http://” na “https://” a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, která nám předáte, nemohou číst třetí strany.

Informace, blokování, výmaz

V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a pokud je to nutné, právo na opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů. Máte-li jakékoli další otázky týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v impresu.

Námitky proti reklamním e-mailům

Tímto vyjadřujeme náš nesouhlas s použitím kontaktních údajů zveřejněných v rámci impresové povinnosti k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

3. SBĚR DAT NA NAŠCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Cookies

Cookies, které jsou nutné pro realizaci elektronické komunikace nebo poskytování určitých vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány další cookies (např. cookies k analýze vašeho chování při surfování po internetu), jsou v tomto prohlášení o ochraně údajů řešeny samostatně.

Soubory přihlášení k serveru

Poskytovatel webu automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. server log files, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazu
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou slučována s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování dat ke splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případné dalších dotazy. Tyto údaje nebudeme bez vašeho souhlasu předávat.

Zpracování údajů vložených do kontaktního formuláře tak probíhá pouze na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí nám neformální oznámení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených před odvoláním zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste zadali v kontaktním formuláři, zůstanou u nás, dokud nepožádáte o jejich výmaz, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním dat nebo již nebude existovat účel uložení dat (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčena.

4. ANALYTICKÉ NÁSTROJE A REKLAMA

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme „Google reCAPTCHA “ (dále jen „ reCAPTCHA “). Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Pomocí reCAPTCHA se má prověřit, zda údaje na našich webových stránkách (například v kontaktním formuláři) zadává osoba nebo automatický program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník vstoupí na webové stránky. reCAPTCHA vyhodnocuje pro účely analýzy různé informace (např. IP adresu, dobu, po kterou návštěvník webu zůstává na webu nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy se předávají společnosti Google.

Tyto reCAPTCHA analýzy běží zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek si nevšimnou, že analýza probíhá.

Zpracování dat se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má legitimní zájem na ochraně svých webových nabídek před neoprávněnou automatizovanou špionáží a proti spamu.

Další informace o Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Tyto webové stránky využívají k měření konverze pixel akce návštěvníka od společnosti Facebook. Tuto službu poskytuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle vyjádření Facebooku se však shromažďované údaje přenášejí také do USA a dalších třetích zemí.

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků webových stránek poté, co klikli na reklamu webových stránek poskytovatele na Facebooku. Takto lze účinnost reklam na Facebooku vyhodnotit pro statistické účely a účely průzkumu trhu a lze optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Získaná data jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní, nemůžeme vyvodit žádné závěry o totožnosti uživatelů. Data jsou však ukládána a zpracovávána Facebookem, takže je možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook může data využívat pro své vlastní reklamní účely v souladu se směrnicí Facebooku pro využívání dat . Facebook tak může umisťovat reklamy na facebookových stránkách a mimo ně. Jako provozovatel webových stránek nemůžeme toto využití dat ovlivnit.

Použití Facebook pixelů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud byl prostřednictvím banneru cookie vyžadován odpovídající souhlas k ukládání cookies. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně osobních údajů na Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Remarketingovou funkci „Custom Audiences“ můžete také v části Nastavení pro reklamy na adrese https://www.facebook.com/

deaktivovat. K tomu musíte být přihlášeni na Facebook.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete deaktivovat reklamu založenou na využití z Facebooku na webové stránce European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. NEWSLETTER

Údaje v newsletteru

Chcete-li dostávat newsletter nabízený na našich webových stránkách, můžete se zaregistrovat pomocí našeho formuláře. Registrací udělíte informovaný souhlas v souladu s § čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a čl. 7 odst. 2 č. 3 UWG, který nás opravňuje k využití vašich údajů pro reklamní účely v rámci našeho zpravodaje. Jako důkaz správného udělení informovaného souhlasu využíváme takzvanou metodu Double-Opt-In. Zde je nejprve odeslán potvrzovací email na vámi uvedenou emailovou adresu, ve kterém vás požádáme o potvrzení. Registrace se projeví až po kliknutí na aktivační odkaz obsažený v potvrzovacím e-mailu. Vaše údaje, které nám byly předány, využíváme pouze k zasílání novinek, které mohou obsahovat informace nebo nabídky.

K odeslání našeho zpravodaje používáme rapidmail. Vaše údaje budou proto předány společnosti rapidmail GmbH. Společnost rapidmail GmbH přitom nesmí využívat vaše osobní data k jiným účelům než k zasílání newsletteru. Společnost Rapidmail GmbH není oprávněná předávat nebo prodávat vaše údaje. Společnost rapidmail je německý, certifikovaný poskytovatel software pro newslettery který byl pečlivě vybrán podle požadavků GDPR a BDSG.

Svůj souhlas s ukládáním údajů a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, např. prostřednictvím odkazu na odhlášení v newsletteru.

6. PLUGINY A NÁSTROJE

Fonty Google Web

Tato stránka využívá pro jednotné zobrazení typů písma tzv. webové fonty poskytované společností Google. Při spuštění stránky nahraje váš prohlížeč potřebné webové fonty do vašeho prohlížeče, aby se texty a druhy písma zobrazovaly správně.

Za tímto účelem se musí prohlížeč, který používáte, připojit k serverům Google. Díky tomu Google pozná, že naše webové stránky byl spuštěn prostřednictvím vaší IP adresy. Google Web Fonts se používají v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud Váš prohlížeč nepodporuje Web Fonts, použije se standardní písmo vašeho počítače.

Další informace o Google Web Fonts najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně osobních údajů Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Tyto webové stránky využívají mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Používání Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snazšího nalezení míst, která jsme na webových stránkách uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

YouTube s rozšířenou ochranou dat

Tato webová stránka integruje videa z YouTube. Stránky provozuje společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v pokročilém režimu ochrany osobních údajů. Podle YouTube tento režim neumožňuje YouTube ukládat informace o návštěvnících tohoto webu před sledováním videa. Rozšířený režim ochrany údajů však nemusí nutně vylučovat přenos dat partnerům YouTube. Tímto způsobem se youTube připojuje k síti Google DoubleClick bez ohledu na to, zda sledujete video.

Jakmile na těchto webových stránkách spustíte video YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.
Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. snímání otisků prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube Získání informací o návštěvnících těchto stránek. Tyto informace slouží mimo jiné ke shromažďování statistik videí, zlepšování uživatelského prostředí a k prevenci pokusů o podvod.

V případě potřeby mohou být po spuštění videa na YouTube spuštěny další operace zpracování dat, nad kterými nemáme kontrolu.
YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. b). a GDPR ; souhlas lze kdykoli odvolat.
Další informace o ochraně osobních údajů ve službě YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese:https://policies.google.com/privacy?hl=en.

This post is also available in: Angličtina Němec