Audity

Prostřednictvím auditů můžete spolehlivě identifikovat slabá místa a mezery ve vaší společnosti nebo v dokumentaci.

Nevíte, zda opatření na ochranu osobních údajů či IT bezpečnost jsou dostačující k tomu, aby vám nehrozily pokuty nebo napomínání? Nebo musíte dodavatelům, zákazníkům nebo dozorčím orgánům prokázat, že vaše obchodní procesy splňují všechna důležitá kritéria? Nebo chcete zkontrolovat, zda vaši vlastní poskytovatelé služeb nebo dodavatelé dodržují požadavky zákonů nebo směrnic? Nebo je pro vaši společnost vyžadován audit k certifikaci?