IMPRESUM – INFORMACE PODLE §5 ZÁKONA O TELEKOMUNIKACÍCH (TMG)

Vydavatel
aigner business solutions GmbH

Jednatel společnosti
Rainer Aigner

Odpovědná osoba
Rainer Aigner
info(at)aigner-business-solutions.com

Sídlo společnosti
Goldener Steig 42
D-94116 Hutthurm (u Pasova)
Telefon: +49 (0) 8505 91927 – 0
Fax: +49 (0) 8505 91927 – 69

Větev Mnichov
Rosa-Bavarese-Straße 3
D-80639 München
Phone: +49 89 413 2943 – 0

Rejstříkový soud
Obvodní soud Pasov, HRB 9103

DIČ: DE295384458

Informace podle zákona o řešení sporů spotřebitelů:
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr

Neexistuje žádná povinnost ani ochota účastnit se řízení o urovnání sporu před rozhodčím soudem pro spotřebitele.

Právní pokyny, zajištění jakosti, vyloučení odpovědnosti
Společnost aigner business solutions GmbH se snaží vždy poskytovat správné, aktuální a úplné informace na svých webových stránkách, a proto je podle potřeby průběžně a bez předchozího upozornění mění nebo doplňuje. Nicméně musíme vyloučit jakoukoli záruku, ručení nebo garanci správnosti aktuálnosti a úplnosti. To platí také pro všechny odkazy, tzv. „hypertextové odkazy“, které společnost aigner business solutions GmbH nabízí přímo nebo nepřímo na svých webových stránkách. Společnost aigner business solutions GmbH nemůže převzít žádnou odpovědnost za obsah takových externích webových stránek, ke kterým máte přístup prostřednictvím linku nebo jiného odkazu. Společnost aigner business solutions GmbH dále nenese odpovědnost za přímé ani nepřímé škody (včetně ušlého zisku), které lze připisovat informacím, které jsou na těchto externích webových stránkách k dispozici.

Toto impresum platí neomezeně i pro naši firemní prezentaci na Facebooku na adrese https://www.facebook.com/aignerbusinesssolutions

© Copyright aigner business solutions GmbH, Rainer Aigner. Všechna práva vyhrazena. Všechny textové, obrazové, grafické, zvukové, video a animované soubory podléhají autorským právům a jiným zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Obsah těchto webových stránek nesmí být bez předchozího souhlasu kopírován, distribuován, měněn ani používán jiným způsobem.

This post is also available in: Angličtina Němec