Externí pracovník bezpečnosti informací

Jako externí pracovník pro zabezpečení informací jsme vaším dlouhodobým partnerem pro vše, co souvisí s bezpečností informací.

Standardy bezpečnosti informací, jako je ISO27001, stanoví, že je třeba obsadit roli pracovníka pro bezpečnost informací. Jak digitalizace postupuje, složitost oblasti odpovědnosti ISO se stále zvyšuje. Každá společnost, která chce dosáhnout odpovídající úrovně informační bezpečnosti, by měla zastávat roli referenta bezpečnosti informací tak, aby vlastník role pokrýval technické, organizační a právní aspekty v široké oblasti informační bezpečnosti. Náš zkušený tým odborníků pro vás pokrývá všechny tyto oblasti a vyvíjí pragmatická a udržitelná řešení pro váš systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) pro vaši společnost.